Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy

Proboszcz parafii

Ks. prot. Jarosław Grygiewicz urodził się 3 kwietnia 1966 roku w Białymstoku. W 1973 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 roku. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. Ukończył je w 1987 roku. W dniu pamięci św. Onufrego Wielkiego, 25 czerwca 1987 roku w klasztorze w Jabłecznej z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego przyjął święcenia lektoratu. 28 lipca 1991 roku zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz.

W latach 1988-1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Białymstoku (1989-1992). Z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przyjął święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). W latach 1992-2008 był wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W 2002 roku uzyskał tytuł licencjata teologii prawosławnej broniąc pracę pt. „Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. Od 1 września 2004 roku do 19 stycznia 2005 roku pełnił obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej św. Jerzego w Wierzchlesiu. W latach 2003-2008 był kapelanem chorych w szpitalu w Sokółce. Od 10 marca 2008 roku jest proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy.

Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (1992), skufią (1993), kamiławką (1995), złotym krzyżem (1999), protoijerejstwem (2003), palicą (2006), krzyżem z ozdobami (2012).