Funkcjonowanie parafii w okresie epidemii

Funkcjonowanie parafii w okresie epidemii

W dniu 25 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku. Po spotkaniu wydany został następujący komunikat:

 1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.
 2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5 osób (pod rygorem mandatu 5 tys. zł). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.
 3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii online.
 4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.
 5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.
 6. O ewentualnych zmianach podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

Wobec powyższego proboszcz parafii ks. Jarosław Grygiewicz serdecznie prosi o przestrzeganie zarówno wyżej wymienionych zaleceń, jak i decyzji podejmowanych przez nasz rząd (https://www.gov.pl/koronawirus).

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące działania naszej parafii w najbliższym okresie:

 1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z przyjętym do tej pory harmonogramem.
 2. W nabożeństwie może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób (nie wliczając w to osób duchownych, funkcyjnych i chóru).
 3. Zapisy na nabożeństwa przyjmuje proboszcz ks. Jarosław Grygiewicz drogą telefoniczną:
  +48 85 722 40 45 lub +48 516 406 929.
 4. Osoby, które ze względu na stan zdrowia lub inne przyczyny nie mogą przybyć do cerkwi, a chcą przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii, proszone są o bezpośredni kontakt z proboszczem.
 5. “Zapiskę” z imionami do modlitwy za zdrowie lub za zmarłych można przekazać drogą telefoniczną.
 6. Wszelkie pytania związane z obecną sytuacją należy kierować bezpośrednio do proboszcza parafii.
 7. Każdy, kto ma potrzebę indywidualnej modlitwy w cerkwi, może tego dokonać po uprzednim ustaleniu z proboszczem.