Proboszcz parafii

Ks. prot. Jarosław Grygiewicz urodził się 3 kwietnia 1966 r. w Białymstoku. W 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. Ukończył je w 1987 r.

W dniu pamięci św. Onufrego Wielkiego, 25 czerwca 1987 r. w klasztorze w Jabłecznej z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego przyjął święcenia lektoratu. W latach 1988-1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Białymstoku (1989-1992).

28 lipca 1991 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz. Z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w Katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przyjął święcenia diakońskie (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.).

W latach 1992-2008 był wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W 2002 r. uzyskał tytuł licencjata teologii prawosławnej broniąc pracę pt. “Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. W latach 2003-2008 był kapelanem chorych w szpitalu w Sokółce. Od 1 września 2004 r. do 19 stycznia 2005 r. pełnił obowiązki proboszcza Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Wierzchlesiu. Od 10 marca 2008 r. jest proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy.

Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (1992), skufią (1993), kamiławką (1995), złotym krzyżem (1999), protoijerejstwem (2003), palicą (2006), krzyżem z ozdobami (2012).


  • Data i miejsce urodzenia: 3 kwietnia 1966, Białystok
  • Data święceń kapłańskich: 14 czerwca 1992
  • Dzień niebiańskiego patrona: 3 czerwca (św. Jarosław, książę muromski)