Świąteczna niedzielna Liturgia

W niedzielę, 29 sierpnia 2010 r. w naszej cerkwi sprawowana była Boska Liturgia. Miała ona szczególnie świąteczny charakter. Tego dnia uroczyście obchodzono 80-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy.

Przed Liturgią odsłużony został molebien w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny. W modlitwach do Najwyższego wznoszone były prośby o zdrowie, pomyślność, aby nauka była łatwa, przyjemna i ażeby Bóg posłał im rozum oraz mądrość.

Następnie rozpoczęła się świąteczna Boska Liturgia. Podczas nabożeństwa proboszcz parafii ks. Jarosław Grygiewicz modlił się za zdrowie oraz pomyślność wszystkich pracowników OSP w Kuźnicy. W świątyni obecni byli również goście: Mieczysław Baszko (Marszałek Województwa Podlaskiego), mjr Anatol Kalinowski (Komendant Straży Granicznej w Kuźnicy) oraz Stanisław Marculewicz (radny). Ochotniczą Straż Pożarną w Kuźnicy reprezentował nasz parafianin Igor Borys.

Na koniec poświęcone zostały zioła i płody rolne przyniesione przez wiernych z okazji święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy.