Święto parafialne 2014

W dniach 26-27 września 2014 r. w naszej parafii obchodzone było święto parafialne – Podwyższenie Krzyża Pańskiego.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w piątek 26 września o godz. 17 nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego miał miejsce obrzęd wyniesienia Św. Krzyża na środek świątyni.

W samym dniu święta o godz. 9 dokonano małego poświęcenia wody. Przed godziną 10 powitano Jego Ekscelencję Biskupa Supraskiego Grzegorza, który w asyście licznie przybyłego duchowieństwa celebrował Boską Liturgię. Okolicznościowe kazanie wygłosił dziekan dekanatu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Kaznodzieja podkreślił szczególną rolę Krzyża Chrystusowego w życiu każdego chrześcijanina.

Liturgia zakończyła się krestnym chodem wokół cerkwi. Na koniec słowo do zebranych wiernych skierował władyka Grzegorz. Hierarcha zwrócił szczególną uwagę na krzyż, jaki niesie każdy człowiek oraz na to, że wszystko, co Bóg nam posyła, jest po to, abyśmy weszli do Królestwa Niebieskiego.

Proboszcz parafii ks. Jarosław Grygiewicz serdecznie podziękował biskupowi, duchownym i wiernym za przybycie oraz wspólną modlitwę.

Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod dyrekcją lektora Daniela Grygiewicza.

Zdjęcia: Adam Matyszczyk