Święto parafialne 2017

Święto parafialne 2017

W dniach 26-27 września 2017 r. nasza parafia obchodziła swoje święto parafialne – Podwyższenie Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie w przeddzień nabożeństwem całonocnego czuwania, które sprawowali: ks. prot. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, ks. prot. Jarosław Grygiewicz – proboszcz parafii w Kuźnicy oraz ks. protodiakon Tomasz Cyrkun z Białegostoku. W trakcie jutrzni miał miejsce obrzęd wyniesienia Świętego Krzyża na środek cerkwi dla adoracji przez wiernych.

Następnego dnia o godz. 9 sprawowane było małe poświęcenie wody, zaś godzinę później rozpoczęła się Boska Liturgia. Przewodniczył jej dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Okolicznościowe kazanie o tym, jak ważny w życiu wierzącego człowieka jest krzyż – najbardziej znany symbol chrześcijański – wygłosił ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna. Liturgia zakończyła się krestnym chodem wokół świątyni.

Na koniec ze słowem do zebranych zwrócił się ks. Włodzimierz Misiejuk, a także proboszcz parafii ks. Jarosław Grygiewicz, który podziękował przybyłym duchownym, parafianom, wiernym i zaproszonym gościom.

Podczas nabożeństwa całonocnego czuwania śpiewał kwartet pod dyrekcją matuszki Anny Cyrkun, zaś na Boskiej Liturgii chór parafialny pod dyrekcją lektora Daniela Grygiewicza.