Zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior

Kancelaria Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego zawiadamia, że dziś w nocy z 20 na 21 grudnia 2020 r. zmarł ks. mitrat Anatol Konach senior, rezydent Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Białymstoku oraz wieloletni proboszcz Parafii Prawosławnej w Kuźnicy.

Ksiądz mitrat Anatol Konach senior urodził się 5 marca 1934 r. w Czyżach. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Makarego święcenia diakońskie (15.08.1954) oraz kapłańskie (12.12.1954).

Pierwszą parafią ks. Anatola była Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, gdzie niósł posługę wikariusza w latach 1954-1958. Następnie przez trzy lata był proboszczem Parafii Prawosławnej śww. app. Piotra i Pawła w Maleszach. Po przejściu w skład kleru diecezji białostocko-gdańskiej mianowany został proboszczem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Posługę w tej parafii pełnił w latach 1961-1969. Następnie przez dwa lata był proboszczem Parafii Prawosławnej śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie. W latach 1971-1985 był proboszczem Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. W latach 1985-2008 był proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 2008 roku przeszedł w stan spoczynku i był rezydentem Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Białymstoku.

Ks. Anatol za zasługi dla Cerkwi odznaczony został wieloma nagrodami cerkiewnymi, w tym prawem noszenia mitry. Ponadto był odznaczony Srebrną Odznaką “Zasłużony dla Białostocczyzny”.

21 grudnia o godz. 18 sprawowana będzie panichida, której przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

22 grudnia o godz. 9 Boskiej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana przewodniczyć będzie JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.

Wszystkie nabożeństwa pogrzebowe sprawowane będą w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku.

Za: orthodox.pl
Zdjęcia: lektor Daniel Grygiewicz