Święto parafialne 2012

Święto parafialne 2012

W środę, 26 września 2012 r. o godz. 17 ks. prot. Józef Sitkiewicz sprawował nabożeństwo całonocnego czuwania z okazji święta parafialnego Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W trakcie służby miał miejsce obrzęd wyniesienia Świętego Krzyża na środek cerkwi.

W dniu święta, 27 września 2012 r. (czwartek) powitano J.E. Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, który przed Boską Liturgią wyświęcił nowy ikonostas i malowidła w naszej cerkwi. Następnie dokonał postrzyżyn lektorskich Daniela Grygiewicza. W czasie małego wejścia proboszcz parafii ks. prot. Jarosław Grygiewicz otrzymał przyznaną z okazji święta Paschy nagrodę – krzyż z ozdobami. Świąteczne kazanie o roli Krzyża w codziennym życiu chrześcijanina wygłosił dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk.

Na koniec władyka podziękował ks. prot. Jarosławowi Grygiewiczowi za jego trud i prace wykonane na rzecz parafii i Cerkwi oraz pozdrowił z jubileuszem 20-lecia święceń kapłańskich. Podczas Liturgii śpiewały dwa chóry: parafialny oraz młodzież z Białegostoku i Sokółki (również podczas całonocnego czuwania) pod dyrekcją lektora Michała Warszyckiego.

Swą obecnością zaszczycili nas: wójt gminy Kuźnica – Jan Kwiatkowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kuźnicy – ks. Sylwester Szyluk oraz duchowni: ks. mitrat Aleksander Klimuk, ks. mitrat Mikołaj Podolec, ks. prot. Piotr Charytoniuk, ks. prot. Józef Sitkiewicz, ks. prot. Mikołaj Dejneko, ks. prot. Sławomir Jakimiuk, ks. prot. Marek Wawreniuk, ks. prot. Mirosław Łuciuk, ks. Marek Kozłowski, ks. Adrian Charytoniuk, ks. protodiakon Marek Kiryluk, ks. protodiakon Anatol Daniluk, ks. protodiakon Jerzy Nieścierowicz.

Zdjęcia: Łukasz Grygiewicz